Välkommen till Jonslund och Höjden!

LSS gruppboende § 9.9 & Daglig verksamhet § 9.10

 

 

 

Kontakta oss

 

Gertrud Jeppsson
Föreståndare
Mobil: 0705-770 150
E-post: gertrud.jeppsson@friab.se