Vårt pedagogiska förhållningssätt

Vårt pedagogiska förhållningssätt är helt individbaserat och anpassas utifrån var och en av de boendes behov. Grunden i vårt arbete är individen, tydlighet, visuell struktur, respekt, icke värderande samt att medverka till att den boende blir självständigare. Vi planerar dagen, natten, veckan, månaden och halvåret utifrån den boendes och god mans/förvaltares önskemål i kombination med handläggares och hemkommuns beställning.

Vi arbetar utifrån visuellt tydliggörande pedagogik, baserat på TEACCH, KAT - kognitiv affektiv träning, lågaffektiv bemötande vid problemskapande beteende. Verksamheten erbjuder personal, kurser, handledning och övriga kompetenshöjande insatser för att bidra till att våra boende utvecklas till självständigare individer.

Människosyn

På Jonslund och Höjden är alla människor lika mycket värda. Det är var och ens rätt att bli omtyckt och respekterad för den man är. På Jonslund och Höjden har den boende rätt att leva sitt liv och förväntas delta i aktiviteter till 100% av sin egen individuella förmåga.

Kontakta oss

 

Gertrud Jeppsson
Föreståndare
Mobil: 0705-770 150
E-post: gertrud.jeppsson@friab.se