Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt är helt individbaserat och anpassas utifrån var och en av de boendes behov. 
Grunden i vårt arbete är tydlighet, rutiner och respekt.
Gemensamt med den boende planerar vi dagen, natten, veckan, månaden och halvåret utifrån önskemål från den boende och god man/förvaltare samt utifrån handläggares och hemkommuns beställning.

Alla som bor på Säfstahill har två kontaktpersoner vilka utses innan den boende flyttar till Säfstahill. Dessa deltar i den boendes vardag, är med på måndagens planeringsmöte, är i första hand med vid möten med handläggare. De står också tillsammans med föreståndare för kontakt med god man/förvaltare och med andra som behövs för att den boende ska få det stöd som behövs för att hjälpa denne till en tydlig dag och till ett bra och meningsfullt liv.

Under dagtid arbetar en personal med varje boende för att hinna med att se individens dagsform, behov, intresse och möjligheter samt för att vara med och omedelbart kunna förstärka det som fungerar bra.
På fritiden erbjuds planerade aktiviteter utifrån förslag både från de boende och från personal med eller utan andra medboende, men alltid med personal.

På kvällarna har de boende fritt val om de vill vara med och spela något sällskapsspel, slappa framför tv:n eller kanske sitta med en dator

Människosyn

På Säfstahill är alla människor lika mycket värda. Vi respekterar alla som vistas på Säfstahill utifrån deras egna förutsättningar. Det är vars och ens rätt att bli omtyckt och respekterad för den man är.
På Säfstahill har den boende rätt till att leva sitt liv och förväntas delta i aktiviteter till 100% av sin egen individuella förmåga.

Personal

Personalen har olika utbildningar såsom behandlingsassistent, undersköterska, fritidsledare och beteendevetare.
Vi har en sjuksköterska knuten till Säfstahill med lång erfarenhet av de diagnoser vi jobbar med.
All vår personal har erfarenhet av att arbeta med personer med autism och funktionshinder, även kompetens inom psykiatri och missbruk finns.

Fyra i personalen har gått steg-ett-utbildning inom KBT.
Sex i personalen har gått KAT- (Kognitiv Affektiv Träning) utbildning.
Sju i personalen har genomgått djupgående kurs i "Tydliggörande Pedagogik" (f.d. TEACCH).

Kontakta oss

Telefon: 0151-132 10
Fax: 0151-133 10
E-post: info@safstahill.se

Adress:
Höjden Säfstaholmsgård
643 92 Vingåker